Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lopenkulman Nuorisoseurat
Stormintie 127, 38220 Sastamala

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Ari-Pekka Pärssinen
Puhelin: +358 50 3828 101
Sähköposti: ap.parssinen@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Suomen Nuorisoseurojen verkkosivustojen käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Yhteydenottoja lomakkeen kautta saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Pysyvä linkki tähän artikkeliin: https://www.lopenkulmannuorisoseura.fi/privacy-policy/